Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH TUẦN 9

11/8/2021 10:25:04 AM
NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THUỶ

KẾ HOẠCH TUẦN 9

(Từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021)

1. Chuyên môn: - Tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày từ thứ 2 đến thứ 7 và hướng dẫn tự học ở nhà hoàn thành chương trình tuần 4 đối với các môn Toán, TV, Anh văn khối 3,4,5, dạy học tuần 2 đối với các môn và các khối lớp còn lại theo KH số 111/KH-THHT ngày 30/9/2021 của trường TH Huyền Thủy.

- Xây dựng KH dạy bù chương trình đối với những môn có số tuần thực dạy trên 14 tuần và trên 16 tuần.

2. Một số hoạt động khác: - Hoàn thành việc nhập DL PC lên phần mềm trước 17h ngày 12/10/2021; hoàn thành HS cùng với BPC xã tham gia đón đoàn KT PC huyện.

- Điều chỉnh các phụ lục kèm theo KH GD trình PGD phê duyệt

- Tiếp tục tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến cho GV.

- Tiếp tục nắm bắt tình hình, vận động phụ huynh chuẩn bị thiết bị học trực tuyến để chủ động chuyển sang dạy học trực tuyến khi cần.

- Năm bắt thông tin học sinh, tình hình dịch tể trong nhà trường để báo cáo cấp trên thông qua các phần mềm trực tuyến và báo cáo trực tiếp (Khi cần).

- Hoàn tất HS TC trình HT ký bổ sung (nếu có) trước ngày 14/10 để đón đoàn TT tài chính của sở TC vào ngày 15,16/10.

- Chuẩn bị các ĐK để tổ chức HNVC đầu năm.

- Vừa tổ chức dạy học, vừa làm tốt công tác PCDB: Đối với những HS có người thân cách ly tại nhà, GVCN vận động phụ huynh tạm thời cho các em dừng đến trường. GV chủ động tổ chức hướng dẫn học sinh học ở nhà theo quy định tại mục 4 phần V của kế hoạch số 111/KH-THHT ngày 30/9/2021.

- Đ/c HT tham gia tập huấn Module 1 từ ngày 13 đến hết ngày 15/10/2021.

- Trực ban tuần: 5B và Đ/c Huyền.

 

Thứ / ngày

Nội dung công việc

Trực BGH

Ghi chú

SÁNG

CHIỀU

2/11

- Dạy - học

- Dạy - học

HT

 

3/12

- Dạy - học

- Dạy - học

Trực ban

 

4/13

- Dạy - học

- Đ/c Đ/c Huế công tác Đồng Lê

- Đ/c HT tập huấn Module 1 đến hết ngày 15/10

- Dạy - học

Trực ban

 

 

5/14

- Dạy - học

- Dạy - học

Trực ban

 

6/15

- Dạy - học

- Đ/c HT, Đ/c Hoài làm việc với đoàn TTTC đến hết ngày 16

- Dạy - học

-  17h10 giao ban

Trực ban

 

 

7/16

- Dạy - học

- Dạy - học

Trực ban

 

CN/17

 

 

 

 

Thạch Hoá, ngày 08 tháng 10 năm 2021

BGH

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 7 11/8/2021 10:24:02 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 11/8/2021 10:22:24 AM

  Kế hoạch tuần 33 5/6/2021 9:17:12 AM

  Kế hoạch tuần 32 4/27/2021 2:32:15 PM

  Kế hoạch tuần 31 4/19/2021 9:13:22 AM

  Kế hoạch tuần 30 4/9/2021 4:03:09 PM

  Kế hoạch phòng chống ma túy, tội phạm,tệ nạn xã hội..... 4/9/2021 2:42:19 PM

  Kế hoạch tuần 29 4/6/2021 2:27:04 PM

  Kế hoạch tuần 28 3/29/2021 2:59:59 PM

  Kế hoạch tuần 27 3/22/2021 7:31:00 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình