Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Kế hoạch tuần 39

7/3/2020 5:37:31 PM

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THUỶ

 

 
 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 39

(Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020)

 

1. Chuyên môn: - Dạy học HTCT năm học.

- Làm việc với trường mầm non Huyền Thủy nhờ thông báo lịch và tổ chức tuyển sinh lớp 1.

- Đánh giá CC, VC (Đ/c Quyết chỉ đạo hoàn thành các loại HS có liên quan sau đánh).

- Duyệt đề tài, sáng kiến KN, nộp hồ sơ thi đua khen thưởng cuối năm.

- Duyệt HTCT tiểu học.

- Duyệt sổ theo dõi, đánh giá HS, học bạ (Đ/c HT duyệt Khối 1,5; Đ/c PHT duyệt khối 2,3,4).

4. Một số hoạt động khác:

-  Hoàn thành các loại HS và trình phòng thẩm định TĐ-KT.

* Phân công phụ trách các mảng HS:

+ Đ/c HT: Báo cáo tổng kết, thành tích tập thể và các loại báo cáo CĐ có liên quan.

+ Đ/c PHT: Tổng hợp các biểu mẫu liên quan đến công tác TĐ-KT theo mẫu tổng hợp của phòng.

+ Đ/c thư ký HĐ: BB họp TĐ-KT, danh sách đề nghị khen thưởng.

- Hoàn thành các loại báo cáo: Báo cáo cuối kỳ; cuối năm theo yêu cầu.

- Tổ văn phòng lập danh sách HS khen thưởng cuối năm, tổng hợp báo cáo tình hình thu chi NS và NNS và các loại HS thanh toán có liên quan.

- Đ/c Quyết báo cáo tổng hợp kết quả KTNB trường học gửi cho Đ/c Hằng trước ngày 09/7.

- Nhận và phát lương và các chế độ khác cho CBGV, NV.

- Ban hành quyết định và ký hợp đồng làm việc với viên chức mới trúng tuyển.

 

Thứ

 

     ngày

Nội dung công việc

Trực

BGH

Ghi chú

SÁNG

CHIỀU

2/06

Dạy - học

- 8h5p hội ý HĐSP

- Duyệt sổ theo dõi đánh giá HS

- 15h Họp BĐD CMHS

- 16h Đánh giá VC, chuẩn NN

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

 

 

3/07

- Dạy - học

- Duyệt học bạ.

- Đ/c HT, Đ/c Thương tập huấn tại ĐL đến hết ngày 08/7

- Họp phụ huynh HS lần 3

 

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

 

 

4/08

- Dạy – học

- Xét HTCT.

- Duyệt sáng kiến KN

- Họp HĐ TĐ-KT.

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

 

 

5/09

- Đánh giá HT, PHT

- Đ/c HT duyệt HTCT tại phòng.

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

 

 

6/10

- Tuyển sinh lớp 1

- Giao ban

 

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

 

 

7/11

 

 

 

 

CN/12

 

 

 

 

Thạch Hoá, ngày 03 tháng 7 năm 2020

BGH

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 38 6/29/2020 1:55:59 PM

  Kế hoạch tuần 37 6/29/2020 1:52:57 PM

  Kế hoạch tuần 36 6/29/2020 1:50:07 PM

  Kế hoạch tuần 35 6/6/2020 3:32:06 PM

  Kế hoạch tuần 34 5/31/2020 9:29:31 AM

  Kế hoạch tuần 33 5/25/2020 8:06:26 AM

  Quy định giờ làm việc 5/25/2020 8:04:46 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 32 5/15/2020 3:25:58 PM

  Lựa chọn sách lớp 1 5/11/2020 9:10:20 AM

  Lựa chọn sách lớp 1 5/11/2020 9:09:37 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình