Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Đăng ký thi đua năm học 2021-2022

11/12/2021 9:38:54 AM

TRƯỜNG TH HUYỀN THỦY

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Danh hiệu 3 năm liền kề

Đăng ký năm học

2021-2022

Ghi chú

2018-2019

2019-2020

2020-2021

I

Tập thể nhà trường:

 

TT LĐTT

TT LĐTT

TT LĐTT

TT LĐTT

 

II

Cá nhân:

 

 

 

 

 

 

1

Lê Văn Luyến

GV

 

LĐTT

CSTĐCS

CSTĐCS

 

2

Nguyễn Thị Minh Hằng

GV

 

LĐTT

LĐTT

CSTĐCS

 

3

Hoàng Quang Phú

GV

 

 

LĐTT

CSTĐCS

 

4

Lê Vĩnh Hằng

HT

LĐTT

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

5

Đoàn Xuân Quyết

GV

LĐTT

Huyện khen

LĐTT

LĐTT

 

6

Trần Thị Ánh Hồng

GV

 

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

7

Cao Thị Thu Hiền

GV

Huyện khen

CSTĐCS

CSTĐCS

LĐTT

 

8

Lê Thị Hồng Thậm

GV

LĐTT

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

9

Nguyễn Thị M Nguyệt

GV

LĐTT

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

10

Hoàng Thị Ái Liên

GV

LĐTT

 

LĐTT

LĐTT

 

11

Lê Thị Hoa Thắm

PHT

LĐTT

LĐTT

CSTĐ

LĐTT

 

12

Lương Thị Hải

GV

LĐTT

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

13

Lê Thị Thanh Ý

GV

LĐTT

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

14

Lê Thị Hương

GV

LĐTT

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

15

Đoàn Thị Thu Hiền

GV

LĐTT

 

 

LĐTT

 

16

Nguyễn Thanh Huyền

GV

 

 

LĐTT

LĐTT

 

17

Hà Thị Thu Hoài

NV

LĐTT

LĐTT

 

LĐTT

 

18

Nguyễn Thị Huế

NV

LĐTT

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

19

Nguyễn Thị H Thương

NV

LĐTT

LĐTT

LĐTT

LĐTT

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Quyết định thành lập ban KTNB trường học 11/12/2021 9:35:56 AM

  Thời khóa biểu 11/12/2021 9:28:23 AM

  Quy chế văn thư lưu trữ 11/12/2021 9:18:32 AM

  Quyết định thành lập ban chỉ đạo RRTT 11/12/2021 9:13:58 AM

  Quy chế dân chủ 11/11/2021 9:38:39 AM

  Phương án cho năm học 2021-2022 11/10/2021 9:58:45 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 13 11/8/2021 10:28:58 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 12 11/8/2021 10:27:55 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 11 11/8/2021 10:27:03 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 10 11/8/2021 10:26:07 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình