Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH TUẦN 16

11/26/2021 8:39:02 AM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THUỶ

 
 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 16

(Từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2021)

 

1. Chuyên môn:

- Tổ chức dạy học trực tuyến đối với khối 3,4,5; dạy học trực tiếp đối với khối 1,2 hoàn thành chương trình theo tiến độ thời gian quy định (Do vừa dạy trực tuyến, vừa dạy trực tiếp nên GV bộ môn cần cầm máy tính theo để dạy).

- Khối 3,4 chuyển qua học buổi sáng để chiều họp CB, HĐSP

2. Hoạt động Đội, sao và HĐNGLL:

- Tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội, Chi đoàn liên đội.

- Theo dõi, hướng dẫn HS tham gia thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”; thi ioe Tiếng Anh.

3. Một số hoạt động khác:

- Tổ chức Hội nghị phụ huynh đầu năm học 2021-2022 (Các lớp cử người viết biên bản).

- Quyết toán tiền đồng phục, tiền SGK  cho các nhà cung cấp.

- Đ//c Thắm, Cao Hiền tham gia tập huấn tài liệu GD địa phương.

- Họp CB, HĐSP.

 

Thứ / ngày

Nội dung công việc

Trực BGH

Ghi chú

SÁNG

CHIỀU

2/29

Dạy - học

Dạy - học

BGH

 

 

3/30

Dạy - học

Dạy - học

BGH

 

 

4/01

Dạy - học

- 14h30 họp CB

- 15h30 họp HĐSP

(Dự kiến họp trực tiếp)

BGH

 

 

5/02

Dạy - học

Dạy - học

BGH

 

 

6/03

Dạy - học

Dạy - học

BGH

 

 

7/04

Dạy - học

Dạy - học

- 19h30 HNPH (Họp trực tuyến)

BGH

 

 

CN/05

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THUỶ

 
 

 


KẾ HOẠCH TUẦN 16

(Từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2021)

 

1. Chuyên môn:

- Tổ chức dạy học trực tuyến đối với khối 3,4,5; dạy học trực tiếp đối với khối 1,2 hoàn thành chương trình theo tiến độ thời gian quy định (Do vừa dạy trực tuyến, vừa dạy trực tiếp nên GV bộ môn cần cầm máy tính theo để dạy).

- Khối 3,4 chuyển qua học buổi sáng để chiều họp CB, HĐSP

2. Hoạt động Đội, sao và HĐNGLL:

- Tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội, Chi đoàn liên đội.

- Theo dõi, hướng dẫn HS tham gia thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”; thi ioe Tiếng Anh.

3. Một số hoạt động khác:

- Tổ chức Hội nghị phụ huynh đầu năm học 2021-2022 (Các lớp cử người viết biên bản).

- Quyết toán tiền đồng phục, tiền SGK  cho các nhà cung cấp.

- Đ//c Thắm, Cao Hiền tham gia tập huấn tài liệu GD địa phương.

- Họp CB, HĐSP.

 

Thứ / ngày

Nội dung công việc

Trực BGH

Ghi chú

SÁNG

CHIỀU

2/29

Dạy - học

Dạy - học

BGH

 

 

3/30

Dạy - học

Dạy - học

BGH

 

 

4/01

Dạy - học

- 14h30 họp CB

- 15h30 họp HĐSP

(Dự kiến họp trực tiếp)

BGH

 

 

5/02

Dạy - học

Dạy - học

BGH

 

 

6/03

Dạy - học

Dạy - học

BGH

 

 

7/04

Dạy - học

Dạy - học

- 19h30 HNPH (Họp trực tuyến)

BGH

 

 

CN/05

 

 

 

 

 

Thạch Hoá, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BGHThạch Hoá, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BGH

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  QĐ Hội đồng thi đua khen thưởng 11/22/2021 4:27:27 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 15 11/22/2021 4:23:33 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 15 11/22/2021 4:23:14 PM

  Đăng ký thi đua năm học 2021-2022 11/12/2021 9:38:54 AM

  Quyết định thành lập ban KTNB trường học 11/12/2021 9:35:56 AM

  Thời khóa biểu 11/12/2021 9:28:23 AM

  Quy chế văn thư lưu trữ 11/12/2021 9:18:32 AM

  Quyết định thành lập ban chỉ đạo RRTT 11/12/2021 9:13:58 AM

  Quy chế dân chủ 11/11/2021 9:38:39 AM

  Phương án cho năm học 2021-2022 11/10/2021 9:58:45 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình