Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Kế hoạch hoạt động tuần 17

12/13/2019 10:25:31 AM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THUỶ

KẾ HOẠCH TUẦN 17

(Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019)

1. Chuyên môn: - Dạy học hoàn thành chương trình tuần 17.

- Tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ I.

- Hoàn thành việc duyệt, in sao đề KTĐK cuối kỳ I các môn.

- Các cá nhân đủ điều kiện tham gia dự thi GVDG (phần thực hành) nộp sáng kiến KN hoặc ĐTKH vào sáng ngày 20/12.

2. Hoạt động NGLL: - Duy trì các HĐNGLL.

- Tổ chức giảng dạy và tuyên truyền chấp hành luật ATGT.

- Tiếp tục kêu gọi quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức viếng đài tưởng niệm, thăm các GĐ chính sách, có công với CM.

- Kêu gọi kinh phí tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp chào mừng ngày 22/12 từ CBGV, NV và toàn thể HS.

3. Lao động:- Vệ sinh thường xuyên theo khu vực đảm bảo sạch sẽ.

- Tổ chức lao động cuốc cỏ xung quanh khu vực trường, trồng và chăm sóc các bồn hoa.

4. Một số hoạt động khác:

- Đ/c HT tham gia KT đánh giá TTHTCĐ năm 2019 tại Huyện (17/12).

- Tiếp tục huy động các khoản hỗ trợ, tài trợ từ phụ huynh HS.

- Phối hợp với BĐD phụ huynh HS thanh toán tiền đồng phục cho nhà may.

- Tập luyện đội tuyển và chuẩn bị để tổ chức tốt HKPĐ cấp trường (Dự kiến tổ chức thi đấu các môn: Bóng đá khối 4,5; cờ vua, đá cầu vào lúc 13h ngày 23/12; Đ/c Luyến tham mưu thành lập tổ trọng tài các môn, cơ cấu giải).

- Tăng cường công tác BD học sinh viết chữ đẹp chuẩn bị cho ngày hội HSTH.

- Xây dựng kế hoạch KT cuối kỳ 1 (Đ/c Thảo căn cứ thực tế để sắp xếp thời gian, khối lớp nhằm đảm bảo mỗi HS ngồi 1 bàn trong khi KT, dự kiến kiểm tra vào ngày 27/12).

- Đ/c Thảo tham gia tập huấn CB cốt cán từ ngày 18 tháng 12.

- Các cá nhân đảng viên viết kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019 chuẩn bị cho tổ chức kiểm điểm.

- Hoàn thành quy chế, biểu mẫu chấm lớp học thân thiện

Thứ

     ngày

Nội dung công việc

Trực

BGH

Ghi chú

SÁNG

CHIỀU

2/16

Dạy - học

Dạy - học

Đ/c Hằng

Đ/c Thảo

 

 

3/17

Dạy - học

Dạy - học

- Đ/c HT công tác tại ĐL

Đ/c Hằng

Đ/c Thảo

 

 

4/18

Dạy - học

- Sinh hoạt tổ lần 2 tháng 12

Đ/c Hằng

 

 

5/19

Dạy - học

Dạy - học

Đ/c Hằng

 

 

6/20

Dạy - học

Dạy - học

- Giao ban.

- Thăm các GĐ chính sách, có công với CM.

Đ/c Hằng

 

 

Thạch Hoá, ngày 13 tháng 12 năm 2019

BGH

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch hoạt động tuần 16 12/10/2019 9:36:01 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 15 11/29/2019 8:35:08 PM

  Kế hoạch hoạt động tuần 13 11/18/2019 8:05:47 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 12 11/11/2019 9:17:14 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 11 11/4/2019 11:33:18 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 9 10/21/2019 3:05:37 PM

  Kế hoạch tuần 8 10/14/2019 8:44:27 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 6 9/30/2019 8:46:36 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 5 9/23/2019 11:43:43 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 4 9/17/2019 10:47:47 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình