Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Kế hoạch hoạt động tuần 19

12/27/2019 3:44:55 PM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THUỶ

 

 
 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 19

(Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2019)

 

1. Chuyên môn:

- Dạy học, chữa bài KTĐK cuối kì I cho HS.

2. Lao động:

- Trồng bổ sung hoa, cây cảnh ở các bồn hoa, cuốc cỏ hai bên sân bóng chuyền.

- Huy động phân bón cho cây cảnh.

- Thuê người vét giếng.

3. Một số công tác khác:

- Chấm bài KTĐK và tập hợp báo cáo.

- Họp Ban tài chính (Đ/c Hoài; Thương, Hằng tập hợp báo cáo thu, chi các loại quỷ) thông qua hội đồng các khoản thu chi năm 2019.

- Họp chi bộ, HĐSP.

- Thanh toán tiền cho các nhà thầu, nhà cung cấp các loại.

- Nhập dữ liệu vào phần mềm CSDL.

- Chuẩn bị các nội dung trình Đại hội CB nhiệm kì 2020-2022  (Báo cáo chính trị (Đ/c BT); Báo cáo KĐ cấp ủy (Đ/c PBT)).

- Tập luyện các đội tuyển tham gia Hội khỏe PĐ cấp huyện.

- Đánh giá người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu.

 

Thứ

 

     Ngày

Nội dung công việc

Trực

BGH

Ghi chú

SÁNG

CHIỀU

2/30

- Chấm bài KT

- Chấm bài KT.

- 15h Họp HĐ TĐ-KT

Đ/c Thảo

Đ/c Hằng

 

 

3/31

- 7h30-8h30 họp chi bộ

- 8h30-9h30 họp HĐSP

- 9h30-10h30 Đánh giá người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu.

- Tập hợp BC, cập nhật phần mềm CSDL

Đ/c Thảo

Đ/c Hằng

 

 

4/01

NGHỈ TẾT

DƯƠNG LỊCH

Đ/c Thảo

Đ/c Hằng

 

 

5/02

Dạy - học

- Họp BTC

- Lao động

Đ/c Thảo

Đ/c Hằng

 

 

6/03

Dạy - học

Dạy học

- Giao ban

Đ/c Thảo

Đ/c Hằng

 

 

7/04

 

 

 

 

CN/05

 

 

 

 

Thạch Hoá, ngày 27 tháng 12 năm 2019

BGH

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch hoạt động tuần 18 12/27/2019 3:18:46 PM

  Kế hoạch hoạt động tuần 18 12/23/2019 11:19:22 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 17 12/13/2019 10:25:31 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 16 12/10/2019 9:36:01 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 15 11/29/2019 8:35:08 PM

  Kế hoạch hoạt động tuần 13 11/18/2019 8:05:47 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 12 11/11/2019 9:17:14 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 11 11/4/2019 11:33:18 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 9 10/21/2019 3:05:37 PM

  Kế hoạch tuần 8 10/14/2019 8:44:27 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình