Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Kế hoạch hoạt động tuần 23 ( Điều chỉnh)

2/11/2020 8:07:23 AM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THUỶ

 
 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 23

(Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020)

(KH điều chính)

 

1. Chuyên môn:

- Tiếp tục tiến hành các nội dung về công tác KĐCL.

- Nghiên cứu chương trình, thảo luận chương trình GD phổ thông mới năm 2018.

- Tham gia các lớp tập huấn theo yêu cầu của sở và Phòng GD.

2. Hoạt động NGLL và đội, sao nhi đồng:

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra.

3. Lao động:

- Các lớp chủ động chăm sóc, trồng bổ sung bồn hoa, vệ sinh lớp học và các khu vực VS thường xuyên.

4. Một số hoạt động khác: - Thông báo cho HS nghỉ học đến hết ngày 16/02.

- Tập luyện bóng chuyền chuẩn bị tham gia giải bóng chuyền nữ do huyện và xã tổ chức.

- Tổ chức ứng trực công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp trên và kịp thời báo cáo khi có phát sinh mới hoặc được yêu cầu.

- Đ/c HT và PHT tập huấn tiếp thu CTGD phổ thông mới tại Sở.

 

Thứ

     Ngày

Nội dung công việc

Trực

BGH

Ghi chú

SÁNG

CHIỀU

2/10

- Làm việc hành chính

- Làm việc hành chính

Đ/c Hằng

Đ/c Thảo

 

 

3/11

- Làm việc hành chính

- Họp HĐSP

- Làm việc hành chính

Đ/c Hằng

Đ/c Thảo

 

 

4/12

- Làm việc hành chính

- Làm việc hành chính

Đ/c Hằng

Đ/c Thảo

 

 

5/13

- Làm việc hành chính

- Làm việc hành chính

- 13h Giao ban

Đ/c Hằng

Đ/c Thảo

 

 

6/14

- Làm việc hành chính

- Đ/c HT và PHT tập huấn Đồng Hới cả ngày

- Làm việc hành chính

GV trực ban

 

 

7/15

 

 

 

 

CN/16

 

 

 

 

Thạch Hoá, ngày 10 tháng 02 năm 2020

BGH

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch hoạt động tuần 23 2/10/2020 4:54:42 PM

  Kế hoạch hoạt động tuần 21 1/15/2020 2:57:06 PM

  Kế hoạch hoạt động tuần 19 12/27/2019 3:44:55 PM

  Kế hoạch hoạt động tuần 18 12/27/2019 3:18:46 PM

  Kế hoạch hoạt động tuần 18 12/23/2019 11:19:22 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 17 12/13/2019 10:25:31 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 16 12/10/2019 9:36:01 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 15 11/29/2019 8:35:08 PM

  Kế hoạch hoạt động tuần 13 11/18/2019 8:05:47 AM

  Kế hoạch hoạt động tuần 12 11/11/2019 9:17:14 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình